Kan företaget få ersättning för stängning om det inte hade alls någon omsättning för februari 2021?

Februari 2021 gäller som jämförelseperiod för ersättningen för stängning. Ersättning för stängning kan därför tyvärr inte fås, ifall företaget inte haft någon affärsverksamhet (omsättning) i februari 2021. Även företagets lönekostnader och övriga oflexibla kostnader beaktas enligt uppgifterna för februari 2021 vid beräkningen av stängningsersättningen. Ersättningen för stängning är kopplad till § 3 a i inkvarterings- och förplägnadsverksamhetens lagstiftning och till stängningsbestämmelserna i smittskyddslagens § 58 g och tar inte hänsyn till övriga möjliga inverkningar som coronapandemin haft på företagsverksamheten. Därför har februari 2021 reglerats som jämförelsemånad i lagen om ersättning för stängning, vilket betyder att ersättning för stängning inte kan beviljas om företagets verksamhetsställe varit stängd redan då. Ersättning för stängning är nämligen tänkt för den omedelbara nackdel som företaget orsakats på grund av inkvarterings- och förplägnadsverksamhetens lag eller smittskyddslagens stängningsbestämmelser och ersättningen för stängning är därmed inte ämnad som ersättning för andra situationer.