Onko korvauksen vaatimiselle määräaika?

Korvauksen vaatimiselle ei ole asetettu ehdotonta määräaikaa. Vahingonkorvausasioissa sovelletaan kuitenkin lakia velan vanhentumisesta. Sen mukaan oikeus vahingonkorvaukseen vanhentuu kolmen vuoden kuluttua siitä hetkestä, kun vahingonkärsijä sai tietää tai hänen olisi pitänyt tietää vahingosta ja siitä vastuussa olevasta, ellei vanhentumista ole katkaistu. Vanhentumisen katkaisemisella tarkoitetaan, että asiassa on esimerkiksi esitetty korvausvaatimus valtiolle, muistutettu valtiota sen korvausvelvollisuudesta tai nostettu valtiota vastaan kanne

Aiheeseen liittyvät sisällöt