Miten tapahtumatakuukorvaus huomioidaan kustannustuen 5. kierroksella?

Ensisijaisesti myönnetty Tapahtumatakuukorvaus vähennetään laskennallisesta kustannustuesta V ja mikäli maksettava summa tämän vähennyksen jälkeen on alle 2000 eur, tukea ei makseta. Tapahtumatakuukorvaus on siis lähtökohtaisesti myönnetty samoihin kustannuksiin, mikäli tapahtuma on järjestetty kustannustuen tukikauden aikana. Lain esitöissä asia on ilmaistu näin: Tuen katsotaan kuuluvan 1 momentissa tarkoitetulle tukikaudelle, jos esimerkiksi tapahtuma, josta yritykselle on myönnetty tapahtumatakuukorvauksia, on järjestetty ajalla 1.6.-30.9.2021.

Jos kustannustuen hakijana on yritys, joka on saanut tapahtumatakuukorvausta aikavälillä 1.10-7.12.2021 järjestetylle (tai järjestettäväksi suunnitellulle) tapahtumalle yhteensovitus ei ole ihan niin suoraviivaista mitä lain pääsääntö esittää. Tällaisessa tilanteessa Valtiokonttorista kysytään tukea hakeneelta yritykseltä, onko tapahtumatakuukorvauksella tuettu jo sellaisia kuluja (esim. palkkakuluja) joita yrittäjä on ilmoittanut myös nyt kustannustukihakemuksella. Tarvittaessa tällaiset päällekkäiset kulut poistetaan tukikelpoisista kuluista, jottei kuluja kompensoida kahteen kertaan.

Aiheeseen liittyvät sisällöt