Käsitelläänkö vapaaehtoista velkajärjestelyä maksuvapautusasiana?

Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 78 §:n mukaan velkajärjestelyyn liittyvä toimivalta on viranomaisella, jolla on toimivalta saatavan perimiseen. Näin ollen Valtiokonttoriin saapunut ehdotus, joka koskee vapaaehtoista velkajärjestelyä, siirretään saatavaa perivän viranomaisen käsiteltäväksi.

Aiheeseen liittyvät sisällöt