• Mitä liitteitä hakemukseen pitää liittää?

  Liitä hakemukseen kaikki ne asiakirjat, jotka osoittavat vaatimuksesi aiheellisuuden tai joihin haluat vedota.

  Jos vapaudenmenetyksen aikana on ollut tutkittavana useita rikoksia, tarvitsemme tiedon siitä, miten tutkinta on niiden osalta päättynyt.

  Asian käsittely nopeutuu kun kaikki asiakirjat toimitetaan heti.

  Tällaisia asiakirjoja ovat muun muassa:

  • Päätös, joka osoittaa vapaudenmenetyksen olevan aiheeton, esimerkiksi tuomioistuimen päätös tai syyttäjän päätös syyttämättä jättämisestä.
  • Viranomaisen selvitys vapaudenmenetysajan kestosta.
  • Esitutkintapöytäkirja.

 • Miten saan korvauksen ulkomaille?

  Ulkomaanmaksuissa tilinomistajan IBAN-numero ja tilinomistajan nimi ovat välttämättömät tiedot.

 • Voiko korvaukset maksaa muulle henkilölle kuin korvauksensaajalle?

  Kyllä, asiasta pitää toimittaa Valtiokonttoriin yksilöity valtakirja.

 • Onko oikeus saada korvauksia jos vapaudenmenetys on kestänyt alle vuorokauden?

  Ei ole.

 • Voiko päätöksestä valittaa?

  Valtiokonttorin päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Valtiokonttorin päätökseen tyytymätön voi nostaa kanteen valtiota vastaan käräjäoikeudessa riita-asioista säädetyssä järjestyksessä. Kanne on nostettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakija sai tiedon Valtiokonttorin päätöksestä.

 • Millainen on kärsimyskorvauksen taso?

  Korvauskäytännössä vakiintunut peruskorvaus on 120 euroa/vrk.

 • Missä vaiheessa asiani käsittely on?

  Keskimääräinen käsittelyaika on 2-4 kuukautta. Kaikkien asiapapereiden toimittaminen hakemuksen mukana nopeuttaa asian käsittelyä ja päätöksen saamista.