Kiinteät kustannukset

Kustannustuen määräytymiseen vaikuttaa yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain (508/2020) 4 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan yrityksen ilmoittamat tukikauden kiinteät kulut (tukikauden kiinteät kustannukset). Hallituksen esityksen (HE 91/2020 vp, s. 14) mukaan yritykselle voidaan hakemuksesta myöntää tukea hakemuksessa yksilöityihin 1.4.-31.5.2020 välisenä aikana syntyneisiin kiinteisiin kustannuksiin. Näihin kiinteisiin kustannuksiin luetaan vuokrakulut ja muut kulut omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset sekä lisenssimaksut. Olennaista korvattavuuden kannalta siten on, että kiinteän kulu lukeutuu johonkin laissa säädettyyn kategoriaan. Yrityksen tulee tarvittaessa myös erotella kiinteistä kuluista tukikaudelle (1.4.-31.5.2020) kuuluva osuus.

Alla on listattu tunnistettuja kiinteiden kustannusten kulutyyppejä, jotka voidaan katsoa kuuluviksi laissa tarkoitettuihin tukikauden kiinteisiin kustannuksiin. Lista ei ole tyhjentävä, vaan alla on lueteltu joitain esimerkkejä.

Vuokrakulut- ja muut kulut omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta: esim.

 • Yrityksen kiinteistöön/toimitilaan liittyvät vuokrakulut (kuten tonttivuokra)
 • Hoitovastike
 • Lvi- ja sähkömaksut
 • Vakuutusmaksut (kiinteistöön liittyvät)
 • Tienhoitomaksut
 • Kiinteät siivouskulut
 • Jätehuolto
 • Kiinteät vartiointikulut
 • Kiinteistövero
 • Kiinteistöön liittyvän lainan korkokulut (lainan kustannus, josta ei pääse vastaavasti eroon kuin lainanlyhennyksestä)

Laite- ja esinevuokrat: esim.

 • Leasing-elektroniikka (puhelimet, tietokoneet jne.)
 • Leasing-ajoneuvot

Käyttöoikeuskorvaukset: esim.

 • Franchising-maksut
 • Taksien välitysyhtiöiden maksut
 • Teosto-maksut

Lisenssimaksut: esim.

 • Yrityksen käytössä olevan (esim. kirjanpito-)ohjelmiston lisenssimaksu
 • Yrityksen kuukausittaiset kiinteät kulut servereistä, jotka hankitaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta

Seuraavia tunnistettuja kulutyyppejä ei voida pitää laissa tarkoitettuina tukikauden kiinteinä kustannuksina: esim.

 • Henkilöstövuokrakulut
 • Yksityisotot
 • Kertaluonteiset hankinnat ja investoinnit
 • Poistot omasta kiinteistöomaisuudesta
 • Lainanlyhennykset (myös pääomavastike)
 • Kirjanpitokulut sekä muut hallintokulut
 • Puhelinliittymä/nettiliittymä
 • Polttoainekulut
 • Osamaksun lyhennykset (esim. auto), ajoneuvovero, autojen vakuutukset
 • Terveydenhuolto
 • Jäsenmaksut