CAF-laatutyö

CAF =Common Assessment Framework on EU-jäsenmaiden yhteistyönä julkiselle sektorille suunniteltu organisaatioiden laadunarviointimalli. Euroopan laajuisesti CAFilla on yli 4000 käyttäjäorganisaatioita. Suomessa CAF on eniten käytetty laatutyön viitekehys julkisella sektorilla.

CAF-liput

CAF-mallin ympärille on syntynyt kansallinen arviointi- ja laatuverkosto. Verkoston päätavoitteena on edistää arviointiosaamisen, -tiedon, -välineiden ja -kokemusten vaihtoa sekä vahvistaa julkisen sektorin laatuosaamista ja tiedonvaihtoa. Järjestämme yhdessä Kuntaliiton kanssa arviointiin ja laadun kehittämiseen liittyviä tapaamisia.

Tukimateriaalia ja tietoa CAF-mallin käytöstä

Mallissa painotetaan erityisesti asiakaslähtöisyyttä, suoritus- ja toimintakykyisyyttä, innovaatioita, etiikkaa, yhteistyökykyä ja sosiaalista vastuullisuutta. Malli on veloituksetta kaikkien käytettävissä.

Lue lisää:
CAF 2013 (suomeksi) >
CAF 2013 (englanniksi) >

EIPAN (European Institute of Public Administration), CAF-resurssikeskuksen sivut >
EIPAn Caf-sivusto >
Ohjeita itsearviointiin ja sähköisen työkalun käyttöön >
Linkki sähköiseen työkaluun >
Julkishallinnon laatuverkosto > 
Liity LinkedIn CAF-verkostoon >
CAF-verkoston Facebook-sivusto >

CAF osana organisaatioiden johtamista, tulosohjausta ja kehittämistä

CAF-itsearviointimalli toimii sellaisenaan johtamisen, hallinnonalan ohjauksen sekä tulosohjauksen ja kehittämisen tukena. Se ottaa huomioon eri näkökulmat laajasti ja auttaa kehittämishaasteiden priorisoimisessa sekä organisaatioiden tasapainoisessa uudistamisessa. Mm. sisäministeriön hallinnonalalla on kattavasti toteutettu CAF-itsearviointi kaikissa hallinnonalan virastoissa ja otettu kehittämiskohteet huomioon tulosohjauksessa.

Keskushallinnon virastorakenneselvityksen loppuraportissa ”Yhteisillä periaatteilla kohti tulevaisuuden virastorakennetta” (Valtiovarainministeriön julkaisuja  3/2015) suositellaan vertailukehittämisen hyödyntämistä kaikille virastoille.  Suositus on, että sisäinen itsearviointi toteutettaisiin 2-3 vuoden välein, ja aika ajoin myös ulkoinen arviointi.

Ulkoisen palautteen anto ja sertifiointi (PEF)

CAF-kiikarit

CAFia hyödyntävä organisaatio voi itsearvioinnin jälkeen hakea kehittämistyönsä tueksi myös ulkopuolista palautetta. Sitä antavat tehtävää varten koulutetut arvioitsijat ns. PEF-kriteeristön pohjalta. Menettelyssä arvioidaan itsearviointiprosessin toteuttamista, arvioinnista johdettujen kehittämistoimien tarkoituksenmukaisuutta ja organisaation laatujohtamisen kypsyystasoa CAF-kriteeristön kahdeksan erinomaisen suorituskyvyn tunnusmerkin pohjalta. Menettelyn onnistuneesti suorittavilla organisaatiolla on mahdollisuus hakea kaksi vuotta voimassa olevaa CAF-laatusertifikaattia. Lisätietoja PEF-prosessista saa osoitteesta http://www.eipa.eu/en/topic/show/&tid=191

Lisätietoja:

Aila Särmälä,  p. 0295502788
Marika Tammeaid, p. 0295503363 (virkavapaa 1.3.2017–31.12.2018)
caf(at)valtiokonttori.fi

Julkaistu 9.6.2015 klo 13.12 , päivitetty 9.3.2017 klo 10.54
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot