Maksuvapautusasiat

Maksamattomasta valtiolle tulevasta maksusta tai korvauksesta on mahdollista saada maksuvapautus joko kokonaan tai osittain. Vapautus voidaan myöntää, jos se ei loukkaa valtion etua tai jos maksun tai korvauksen periminen olisi ilmeisen kohtuutonta.

Maksuvapautushakemukset käsittelee Valtiokonttori, ja ne ratkaistaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Lähtökohtana on, että vapautuksen myöntäminen edellyttää erityisiä perusteita. Vapautuksen myöntäminen perustuu maksuvapautuslakiin (529/1980) ja -asetukseen (530/1980).

Maksuvapautuslakia sovelletaan vain valtion saataviin, ja se koskee kaikkia valtiolle tulevia maksamattomia ja perittävissä olevia maksuja tai korvauksia. Poikkeuksen muodostavat sellaiset valtion saatavat, joista on erikseen säädetty, että toimivalta vapautuksen myöntämiseen on jollakin muulla viranomaisella kuin Valtiokonttorilla (esimerkiksi veronkantolaki 7a luku ja elatustukilaki 21 §).

Valtiokonttori voi myös vapauttaa valtion palveluksessa olevan henkilön kokonaan tai osittain korvaamasta vahinkoa, jonka tämä on aiheuttanut valtiolle.

Huom! Älä lähetä Valtiokonttoriin enää 21.2.2018 jälkeen alkuperäisiä asiakirjoja maksuvapautushakemuksen liitteinä. Muunnamme kaikki meille lähetetyt maksuvapautusasioihin liittyvät asiakirjat sähköiseen muotoon ja säilytämme ne sähköisinä tallenteina. Digitoinnin yhteydessä paperiset asiakirjat hävitetään.

Esite Lomake
Esite: Valtiolle tulevasta maksusta tai korvauksesta vapauttaminen Maksuvapautuksen hakemuslomake >

Hyödyllisiä linkkejä:

Kirkon diakoniarahasto
Kuluttajavirasto: Etsi oma talous- ja velkaneuvojasi
Takuu-Säätiö
Velkakierre.com

Julkaistu 13.11.2012 klo 13.09 , päivitetty 29.5.2018 klo 14.45
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot