Tulosohjaus- ja suunnittelu (Netra)

Viraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös ja varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus sekä ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Seurantatiedot

 • Valtiokonttorin tilinpäätökset
  Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelman ja liitteet.
  2017 (1427 Kt), 2016,  2015, 201420132012, 2011
 • Ministeriön kannanotot viraston tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Valtiovarainministeriön sivuilla

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Myös seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana. Ne ovat luonteeltaan enemmän viraston omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia ministeriön vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä viraston tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.

Suunnitelmat

 • Valtiokonttorin kehysehdotus
  Kehysehdotuksessa esitetään viraston toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot 4-vuotisena kehyskautena. Kehysehdotus on viraston itsensä laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöjä vahvisteta ministeriössä.
  2017_2020 (628 Kt), 2016_2019 (513 Kt) 2015_2018 (527 Kt) 2014_2017
 • Valtiokonttorin talousarvioehdotus ministeriölle
  Talousarvioehdotus ja lisätalousarvioehdotukset ovat viraston omia ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, minkälaiseksi sisältö on jatkovalmisteluissa muotoutunut hallituksen talousarvioesitykseen ja eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.
  2017 toimintamenot ja erillisrahoitus (337 Kt), 2017 substanssimomentit (464 Kt) 2016 (485 Kt), 2015 (373 Kt) 2014
 • Valtiokonttorin talousarvioehdotus ministeriölle, valtionvelka
  Talousarvioehdotus ja lisätalousarvioehdotukset ovat viraston omia ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, minkälaiseksi sisältö on jatkovalmisteluissa muotoutunut hallituksen talousarvioesitykseen ja eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.
  2014, valtionvelka

Arvioinnit ja selvitykset

 • Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset
  VTV:n sivuilla

Tutustu muiden virastojen asiakirjoihin Netrassa.

Julkaistu 17.1.2013 klo 15.40 , päivitetty 13.3.2018 klo 16.56
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot