Usein kysyttyä

Kuka voi saada valtiontakauksen?

Omistusasuntolainojen valtiontakauksen voi saada yksityishenkilö, joka ostaa asunnosta vähintään 50 prosenttia. Valtiontakauksen edellytyksenä on myös, että asunto tulee henkilön tai hänen perheensä vakituiseksi asunnoksi. Omistusasuntolaina on tarkoitettu omakotitalon rakentamiseen tai hankintaan tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden tai osuuksien hankintaan.

Miten takausta voi hakea?

Valtiontakaus myönnetään lainalle pankissa asuntolainapäätöksen yhteydessä. Valtiontakausta ei siten erikseen haeta eikä sille ole tulo- tai varallisuusrajoja. Valtiontakauksen saamiseksi riittää, että pankki ja lainansaaja sopivat laina-asiakirjoja laadittaessa takauksen liittämisestä asuntolainaan.

Valtiontakaus on toissijainen vakuus. Jos asunnon realisointihinnalla ei saada katettua pankin lainasaatavia, valtio maksaa pankille lainmukaisen takauskorvauksen.

Voiko valtiontakauksen saada koko lainalle?

Valtion takaaman asuntolainan määrä voi olla enintään 85 prosenttia asunnon hankintahinnasta. Valtiontakauksen osuus on enintään 20 prosenttia omistusasuntolainasta, kuitenkin enintään 50 000 euroa asuntoa kohden. Ennen 1.7.2009 nostetuissa lainoissa valtiontakauksen määrä on enintään 25 250 euroa. Valtiontakauksellisen lainan laina-aika voi olla enintään 25 vuotta.

ASP-järjestelmän avulla hankitun asunnon lainoituksessa valtion takaama lainamäärä voi olla 90 prosenttia asunnon hinnasta ja valtiontakauksen osuus enintään 25 prosenttia lainasta, kuitenkin enintään 50 000 euroa. (Ennen 1.7.2009 nostetuissa lainoissa 25 250 euroa).

Peritäänkö takauksesta maksua?

Takauksesta peritään lainan tai sen ensimmäisen erän nostamisen yhteydessä pankin välityksellä valtiolle takausmaksu. Takausmaksun määrä on 2,5 prosenttia takauksesta. Takausmaksua ei peritä ASP-korkotukilainasta eikä kunnan päätöksellä myönnettyjen omistusasuntolainojen korkotukilainasta.

Esimerkki takausmaksusta:

Asunnon hankintahinta 100 000€
Omistusasuntolaina 85 % asunnon hinnasta 85 000 €
Valtiontakauksen määrä enint. 20 % asuntolainasta 17 000 €
Takausmaksu 2,5 % * 17 000 € 425 €

Voiko valtiontakauksen sisältävän asuntolainan lainaehtoja muuttaa?

Valtiontakauksen sisältävän asuntolainan lainaehtojen muutoksista, kuten lainan lyhennysohjelman muutoksista, sovitaan pankin kanssa. Lainaehtojen muutoksista on annettu lain soveltamisohje, joka löytyy Valtiokonttorin sivuilta kohdasta Valtiontakaukset.

Valtiokonttorin valtiontakausohjeissa (VK HAL 01/2016 sekä VK HAL 01/2017) on rajattu lyhennysvapaan käyttäminen kahteen vuoteen laina-aikana. Koskeeko tämä rajaus myös ennen ohjeen julkaisemista myönnettyjä lainoja?

Rajaus koskee ennen ohjeen julkaisemista myönnettyjä lainoja siten, että lainoille, jotka on myönnetty ennen 16.12.2016, voidaan hyväksyä enintään kaksi vuotta lyhennysvapaata vielä 16.12.2016 jälkeen.

Valtiokonttorin valtiontakausohjeiden (VK HAL 01/2016 sekä VK HAL 01/2017) mukaan lainanmyöntäjällä on velvollisuus valvoa, että vakuuskohde on koko ajan täydestä arvostaan vakuutettuna. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Kiinteistöjen osalta edellytämme, että vakuutuksen tulee kattaa yleisesti laajaan vakuutusturvaan kuuluvat vahingot eli palovakuutuksen lisäksi myös esimerkiksi luonnonilmiöt, putkistovuodot yms. Tämän tulee myös ilmetä panttausehdoista.

Kun kyseessä on asunto-osakeyhtiö, rakennus on vakuutettu yhtiön toimesta kiinteistövakuutuksella. Lainanmyöntäjän on kuitenkin edellytettävä lainansaajalta lainanmyöntöhetkellä, että asunnon kiinteä sisustus vakuutetaan myös siltä osin, kun sitä ei kateta asunto-osakeyhtiön kiinteistövakuutuksesta. Tämän tulee myös ilmetä panttausehdoista. Vakuutuksen voimassaolo on tarkistettava lainaa nostettaessa sekä mahdollisten myöhempien muutosten yhteydessä (esimerkiksi lyhennysohjelmaa muutettaessa).

Voidaanko tontti ottaa mukaan rakentamisen kustannusarvioon?

Tontin kauppahinta voidaan hyväksyä osaksi omakotitalon kustannusarviota, jos tontti hankitaan osana rakennusprojektia ja rahoitetaan samanaikaisesti nostettavalla valtiontakauslainalla. Tällöin rakentaminen on aloitettava kuuden kuukauden sisällä tontin hankinnasta.

Mitä tarkoitetaan rakentamisen aloittamisella?

Rakentamisen aloittamisella tarkoitetaan sitä, kun ryhdytään rakennuksen perustuksen valutöihin tai perustukseen kuuluvien rakennusosien asentamiseen. Rakentamista valmistelevia toimenpiteitä kuten kaivuutöitä, louhimista, kivien räjäyttelyä, puiden kaatamista yms. ei vielä katsota rakentamisen aloittamiseksi.

Voiko rakennusaikana saada lyhennysvapaata, ja vähentääkö se kahden vuoden lyhennysvapaa-aikaa?

Lyhennysvapaata voi saada enintään 15 kuukauden ajaksi rakentamisen aikana. Lyhennysvapaata voi saada lainalle, joka on myönnetty omakotitalon rakentamiseen tai uudiskohteesta ostettavan asunnon (RS-kohde) hankkimiseen.

Rakentamisaikainen lyhennysvapaa ei vähennä enintään kahden vuoden lyhennysvapaata, jota voidaan myöntää painavien taloudellisten perusteiden nojalla.

Julkaistu 23.11.2012 klo 13.40 , päivitetty 7.6.2018 klo 12.25
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot