Hyppää sisältöön

  • Suomi
  • Svenska
  • English

Analysointi- ja raportointipalveluiden tiimi esittäytyy

Analysointipalvelumme tuottavat poikkihallinnollista vertailutietoa erityisesti valtion konserniohjauksen tarpeisiin. Tiimimme työskentelee aktiivisesti Tietokiri-hankkeessa, jonka tehtävänä on edistää tiedolla johtamista valtionhallinnossa.

Vastuu kuntien taloustietojen keruusta siirtyy Valtiokonttorille vuodesta 2021 alkaen.

Kehitämme ja ylläpidämme myös Tutkihallintoa.fi-palvelua, joka kokoaa tietoa kunnista ja valtiosta kaikkien sitä tarvitsevien tai siitä kiinnostuneiden saataville.

Tutustu tiimiimme ja ota yhteyttä:

Olli Ahonen (yksikön vetäjä)
Hanna Ahola
Pekka Harmaala
Kimmo Järvinen
Henje Kasslin
Jukka Kujala
Anne Melanen
Meri Ruuskanen
Juho Savonen
Anna Sirenius
Ella Tarvainen

Yhteiset postilaatikkomme:

analysointipalvelut@valtiokonttori.fi
raportointipalvelut@valtiokonttori.fi (ml. Tutkihallintoa.fi, Netra)
kuntadata@valtiokonttori.fi (Kuntatalouden tietopalvelu)
tietojohtaminen@valtiokonttori.fi

Olli Ahonen

Olli Ahonen on tietojohtamisen kehittämisen ammattilainen, vastuullaan Valtiokonttorin tietojohtamisen palvelukokonaisuus julkishallinnolle, mihin kuuluu avoin Tutkihallintoa.fi palvelu, Kuntatalouden tietopalvelu sekä analysointi- ja raportointipalvelut valtioneuvostolle valmistelun ja päätöksenteon tueksi.

Ollin kiinnostuksen kohteena on tietoon perustuvan päätöksenteon edistäminen julkisessa hallinnossa. Häneen kannattaa olla yhteydessä julkishallinnon ja valtionhallinnon kokonaisuutta koskevissa sekä poikkihallinnollisissa tiedon hallintaan ja hyödyntämiseen liittyvissä kysymyksissä.

 

Sähköposti: olli.ahonen@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 3310
Twitter: @Olli_T_Ahonen
Linkedin: Olli Ahonen LinkedInissä

Hanna Ahola

Hanna Ahola työskentelee taloushallintoasiantuntijana Kuntatalouden tietopalvelu -projektissa. Hänen tehtäviin kuuluu kuntien ja kuntayhtymien neuvonta taloustietojen raportointiin ja automatisointiin liittyvissä asioissa

Sähköposti: hanna.ahola@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 2010
Linkedin: Hanna Ahola LinkedInissä

Pekka Harmaala

Pekka Harmaala on vastuussa valtion raportointipalvelu Netran ylläpidosta ja kehittämisestä.

Sähköposti: pekka.harmaala@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 3312
Linkedin: Pekka Harmaala LinkedInissä

Kimmo Järvinen.

Kimmo Järvinen

Kimmo Järvinen on tiedolla johtamisen asiantuntija. Hänen kiinnostuksen kohteitansa ovat tiedon käyttö päätöksenteossa, tiedon tuottaminen sekä tulosohjaus. Häneen kannattaa olla yhteydessä, kun haluat keskustella tiedon paremmasta hyödyntämisestä, valtion yhteisistä järjestelmistä saatavista tiedoista tai tulosohjaukseen ja valtion tulostieto -järjestelmään liittyvistä asioista.

Sähköposti: kimmo.jarvinen@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 2405
Twitter: @jarv_kim
Linkedin: Kimmo Järvinen LinkedInissä

 

Henje Kasslin

Henje Kasslin on data-analyytikko Johtamisen tieto- ja työelämäpalveluissa.

Sähköposti: henje.kasslin@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 2102

 

Jukka Kujala

Jukka Kujala on kuntatalouden raportoinnin asiantuntija. Hän työskentelee Kuntatalouden tietopalvelun projektitiimissä Valtiokonttorissa ja haluaa tuottaa raportointia ja tietoa, joka hyödyttää tiedon tarvetta ja päätöksentekoa laajalti.

Jukka on kiinnostunut tiedolla johtamisesta ja datan jalostamisesta ymmärrettäväksi tiedoksi erityisesti talouteen liittyvissä kysymyksissä.

Sähköposti: jukka.kujala@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 3314
Twitter: @KujalaJukka
Linkedin: Jukka Kujala LinkedInissä

Anne Melanen

Anne Melanen työskentelee Kuntatalouden tietopalvelu -projektin projektipäällikkönä. Hänen vastuullaan on kuntien taloustiedon saattaminen julkisesti käyttöön vuodesta 2021 alkaen. Annella on useamman vuoden kokemus myös valtion taloushallinnon raportointi- ja analysointitehtävistä.

Sähköposti: anne.melanen@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 2412
Twitter: @AMelanen
Linkedin: Anne Melanen LinkedInissä

Meri Ruuskanen

Meri Ruuskanen on raportoinnin asiantuntija Kuntatalouden tietopalvelussa. Kunnat, kuntayhtymät ja niiden järjestelmätoimittajat voivat kysyä Meriltä automatisoituun talousraportointiin ja XBRL-taksonomiaan liittyviä asioita.

Merin kiinnostuksen kohteena on julkinen talous, ja etenkin paikallishallinto. Kokemusta on kertynyt taloustietojen analysoinnista ja tietojen raportoinnista sekä viestinnän tehtävistä.

Sähköposti: meri.ruuskanen@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 2028
Twitter: @Meri_Ruuskanen
Linkedin: Meri Ruuskanen LinkedInissä

Juho Savonen

Juho Savonen on data-analyytikko. Juho on kiinnostunut datasta ja koneoppimisesta. Datan gigatavujen kasvaessa hymy on herkässä, erityisesti Juholla. Häneen kannattaa olla yhteydessä, kun halutaan tietää mitä data sanoo.

Sähköposti: juho.savonen@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 2075

Anna Sirenius

Anna Sirenius työskentelee tiedolla johtamisen edistämisen ja etenkin raportoinnin kehittämisen parissa. Hän vastaa Tutkihallintoa.fi-palvelun palvelutuotannosta sekä kehittämisestä. Tutkihallintoa.fi on kasvava palvelu, joka tarjoaa tietoa niin valtionhallinnosta kuin kuntasektoristakin kaikkien asiasta kiinnostuneiden käyttöön.

Taustaltaan Anna on taloushallinnon ammattilainen ja koulutukseltaan sekä kauppatieteilijä että humanisti, jota kiinnostaa niin numerot kuin kielikin, jolla niistä kerrotaan. Anna on kiinnostunut myös valtionhallinnon yhteiskuntavastuukysymyksistä sekä hallinnon ja esimerkiksi talousprosessien kehittämisestä.

Oman toimensa ohella Anna toimii myös Valtiokonttorin johtoryhmän sekä Valtiokonttorin neuvottelukunnan sihteerinä.

Sähköposti: anna.sirenius@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 2592
Twitter: @annaripannari
Linkedin: Anna Sirenius LinkedInissä

Ella Tarvainen

Ella Tarvainen on data-analyytikko ja hänen vahvuuksiaan ovat tiedon visualisointi ja BI-työkalut. Ella on kiinnostunut tekstianalytiikasta ja koneälystä, ja hän innostuu, kun pääsee hyödyntämään uusia menetelmiä datan analysoinnissa.

Sähköposti: ella.tarvainen@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 2087
Linkedin: Ella Tarvainen LinkedInissä

Tutustu tiedolla johtamisen palveluihin >

Kohderyhmä: Henkilöasiakkaat Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset