Hyppää sisältöön

  • Suomi
  • Svenska
  • English

Analysointi- ja raportointipalveluiden tiimi esittäytyy

Analysointipalvelumme tuottavat poikkihallinnollista vertailutietoa erityisesti valtion konserniohjauksen tarpeisiin. Tiimimme työskentelee aktiivisesti Tietokiri-hankkeessa, jonka tehtävänä on edistää tiedolla johtamista valtionhallinnossa.

Vastuu kuntien taloustietojen keruusta siirtyy Valtiokonttorille vuodesta 2021 alkaen. Valmistaudumme tähän muutokseen kehittämällä järjestelmiä ja kuntien raportointivalmiuksia.

Kehitämme ja ylläpidämme myös Tutkihallintoa.fi-palvelua, joka kokoaa kuntien taloustiedot sekä valtionhallinnon talous-, henkilöstö- ja tuloksellisuustiedot kaikkien sitä tarvitsevien tai siitä kiinnostuneiden saataville.

Tutustu tiimiimme ja ota yhteyttä:

Olli Ahonen (yksikön vetäjä)
Hanna Ahola
Pekka Harmaala
Kimmo Järvinen
Henje Kasslin
Aleksi Kirjonen
Jukka Kujala
Anne Melanen
Juho Savonen
Anna Sirenius
Meri Ruuskanen
Ella Tarvainen

Yhteiset postilaatikkomme:

[email protected] (ml. Netra)
[email protected] (Kuntatalouden tietopalvelu)

Olli Ahonen

Olli Ahonen on johtamisen palveluiden kehittämisen ammattilainen. Keinovalikoimaan kuuluvat tietojohtamisen, työelämäpalveluiden sekä tulosohjauksen kehittäminen yhdessä yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Ollin vastuulla ovat muun muassa julkishallinnon tiedolla johtamisen kehittämishanke #Tietokiri sekä Kuntatalouden tietopalveluprojekti.

Ollin kiinnostuksen kohteena on tietoon perustuvan päätöksenteon edistäminen julkisessa hallinnossa. Häneen kannattaa olla yhteydessä julkishallinnon ja valtionhallinnon kokonaisuutta koskevissa sekä poikkihallinnollisissa tiedon hallintaan ja hyödyntämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 50 3310
Twitter: @Olli_T_Ahonen
Linkedin: Olli Ahonen LinkedInissä

Hanna Ahola

Hanna Ahola työskentelee taloushallintoasiantuntijana Kuntatalouden tietopalvelu -projektissa. Hänen tehtäviin kuuluu kuntien ja kuntayhtymien neuvonta taloustietojen raportointiin ja automatisointiin liittyvissä asioissa

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 50 2010
Linkedin: Hanna Ahola LinkedInissä

Pekka Harmaala

Pekka Harmaala on vastuussa valtion raportointipalvelu Netran ylläpidosta ja kehittämisestä.

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 50 3312
Linkedin: Pekka Harmaala LinkedInissä

Kimmo Järvinen.

Kimmo Järvinen

Kimmo Järvinen on tiedolla johtamisen asiantuntija. Hänen kiinnostuksen kohteitansa ovat tiedon käyttö päätöksenteossa, tiedon tuottaminen sekä tulosohjaus. Häneen kannattaa olla yhteydessä, kun haluat keskustella tiedon paremmasta hyödyntämisestä, valtion yhteisistä järjestelmistä saatavista tiedoista tai tulosohjaukseen ja valtion tulostieto -järjestelmään liittyvistä asioista.

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 50 2405
Twitter: @jarv_kim
Linkedin: Kimmo Järvinen LinkedInissä

 

Henje Kasslin

Henje Kasslin on data-analyytikko Johtamisen tieto- ja työelämäpalveluissa.

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 50 2102

 

Aleksi Kirjonen

Aleksi Kirjonen on ekonomisti, joka uskoo, että datan systemaattisen käytön vahvistaminen päätöksenteon eri vaiheissa lisää julkishallinnon ja julkisten palvelujen vaikuttavuutta.

Hänen kiinnostuksen kohteenaan on erityisesti toimenpide-, säädös- ja toimintaympäristömuutosten vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi. Hänen mielestään päätösten vaikuttavuuden arviointityö – niin strategisella kuin operatiivisella tasolla – on oleellinen osa tiedolla johtamisen kulttuuria.

Vapaa-ajallaan Aleksi soittaa saksofonia ja laulaa kuorossa. Hän onkin vakioesiintyjä työpaikan pikkujouluissa.

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 50 3264

Jukka Kujala

Jukka Kujala on kuntatalouden raportoinnin asiantuntija. Hän työskentelee Kuntatalouden tietopalvelun projektitiimissä Valtiokonttorissa ja haluaa tuottaa raportointia ja tietoa, joka hyödyttää tiedon tarvetta ja päätöksentekoa laajalti.

Jukka on kiinnostunut tiedolla johtamisesta ja datan jalostamisesta ymmärrettäväksi tiedoksi erityisesti talouteen liittyvissä kysymyksissä.

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 50 3314
Twitter: @KujalaJukka
Linkedin: Jukka Kujala LinkedInissä

Anne Melanen

Anne Melanen työskentelee Kuntatalouden tietopalvelu -projektin projektipäällikkönä. Hänen vastuullaan on kuntien taloustiedon saattaminen julkisesti käyttöön vuodesta 2021 alkaen. Annella on useamman vuoden kokemus myös valtion taloushallinnon raportointi- ja analysointitehtävistä.

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 50 2412
Twitter: @AMelanen
Linkedin: Anne Melanen LinkedInissä

Juho Savonen

Juho Savonen on data-analyytikko. Juho on kiinnostunut datasta ja koneoppimisesta. Datan gigatavujen kasvaessa hymy on herkässä, erityisesti Juholla. Häneen kannattaa olla yhteydessä, kun halutaan tietää mitä data sanoo.

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 50 2075

Anna Sirenius

Anna Sirenius työskentelee tiedolla johtamisen edistämisen ja etenkin raportoinnin kehittämisen parissa. Hän toimii myös sekä Valtiokonttorin johtoryhmän että Valtiokonttorin neuvottelukunnan sihteerinä. Taustaltaan Anna on taloushallinnon ammattilainen, jota kiinnostaa erityisesti talous- ja kustannustiedon käyttö päätöksenteon tukena.

Anna on kiinnostunut myös valtionhallinnon yhteiskuntavastuukysymyksistä sekä hallinnon ja esimerkiksi talousprosessien kehittämisestä yleisemminkin.

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 50 2592
Twitter: @annaripannari
Linkedin: Anna Sirenius LinkedInissä

Meri Ruuskanen

Meri Ruuskanen on raportoinnin asiantuntija Kuntatalouden tietopalvelussa. Kunnat, kuntayhtymät ja niiden järjestelmätoimittajat voivat kysyä Meriltä automatisoituun talousraportointiin ja XBRL-taksonomiaan liittyviä asioita.

Merin kiinnostuksen kohteena on julkinen talous, ja etenkin paikallishallinto. Kokemusta on kertynyt taloustietojen analysoinnista ja tietojen raportoinnista.

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 50 2028
Twitter: @Meri_Ruuskanen
Linkedin: Meri Ruuskanen LinkedInissä

Ella Tarvainen

Ella Tarvainen on data-analyytikko ja hänen vahvuuksiaan ovat tiedon visualisointi ja BI-työkalut. Ella on kiinnostunut tekstianalytiikasta ja koneälystä, ja hän innostuu, kun pääsee hyödyntämään uusia menetelmiä datan analysoinnissa.

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 50 2087
Linkedin: Ella Tarvainen LinkedInissä

Tutustu tiedolla johtamisen palveluihin >

Kohderyhmä: Henkilöasiakkaat Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää