Hyppää sisältöön

 • Suomi
 • Svenska

  Svenska

  Tätä sisältöä ei ole käännetty valitulle kielelle. Voit siirtyä tästä etusivulle

 • English

  English

  Tätä sisältöä ei ole käännetty valitulle kielelle. Voit siirtyä tästä etusivulle


Analysointi- ja raportointipalveluiden tiimi esittäytyy

Analysointipalvelumme tuottavat poikkihallinnollista vertailutietoa erityisesti valtion konserniohjauksen tarpeisiin. Tiimimme työskentelee aktiivisesti Tietokiri-hankkeessa, jonka tehtävänä on edistää tiedolla johtamista valtionhallinnossa.

Vastuu kuntien taloustietojen keruusta siirtyy Valtiokonttorille vuodesta 2021 alkaen ja valmistaudumme tähän muutokseen kehittämällä järjestelmiä ja kuntien raportointivalmiuksia. Rakennamme parhaillaan myös julkishallinnon raportointipalvelua, jonka tavoitteena on saattaa kunnista kerättävä taloustieto sekä valtionhallinnon talous-, henkilöstö- ja tuloksellisuustieto kaikkien sitä tarvitsevien tai siitä kiinnostuneiden saataville. Tällä hetkellä valtion tiedot löytyvät ylläpitämästämme Netra-palvelusta.

Tutustu tiimiimme ja ota yhteyttä:

Olli Ahonen (yksikön vetäjä)
Antti En
Pekka Harmaala
Juho Jyrkiäinen
Kimmo Järvinen
Aleksi Kirjonen
Anne Melanen
Juho Savonen
Anna Sirenius
Ella Tarvainen

Yhteiset postilaatikkomme:
analysointipalvelu@valtiokonttori.fi (ml. Netra)
kuntadata@valtiokonttori.fi (Kuntatalouden tietopalvelu)

Olli Ahonen

Olli Ahonen on johtamisen palveluiden kehittämisen ammattilainen. Keinovalikoimaan kuuluvat tietojohtamisen, työelämäpalveluiden sekä tulosohjauksen kehittäminen yhdessä yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Ollin vastuulla ovat muun muassa julkishallinnon tiedolla johtamisen kehittämishanke #Tietokiri sekä Kuntatalouden tietopalveluprojekti.

Ollin kiinnostuksen kohteena on tietoon perustuvan päätöksenteon edistäminen julkisessa hallinnossa. Häneen kannattaa olla yhteydessä julkishallinnon ja valtionhallinnon kokonaisuutta koskevissa sekä poikkihallinnollisissa tiedon hallintaan ja hyödyntämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Sähköposti: olli.ahonen@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 3310
Twitter: @Olli_T_Ahonen
Linkedin: Olli Ahonen LinkedInissä

Antti En

Antti En kehittää raportointiin ja analytiikkaan liittyviä kokonaisuuksia Kuntatalouden tietopalveluprojektissa. Raportointiasiantuntijana työskentelevä Antti on ajan hermolla monipuolisista talouden ja tiedolla johtamisen trendeistä.

Anttiin kannattaa olla yhteydessä, kun haluat keskustella kuntatalouden ajankohtaisista teemoista, taloustietojen raportoinnista ja hyödyntämisestä tai vaikkapa Kuntatalouden tietopalvelun kehittämisestä ja testaamisesta.

Sähköposti: antti.en@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 2315
Linkedin: Antti En LinkedInissä

Pekka Harmaala

Pekka Harmaala on vastuussa valtion raportointipalvelu Netran ylläpidosta ja kehittämisestä.

Sähköposti: pekka.harmaala@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 3312
Linkedin: Pekka Harmaala LinkedInissä

Juho Jyrkiäinen

Juho Jyrkiäinen vastaa analysointipalveluiden kehittämisestä Tietokiri-hankkeessa. Laaja-alainen tausta sosiaalitieteiden, muotoilun ja insinööritieteiden parissa auttaa lähestymään ongelmia erilaista näkökulmista ja tarjoaa monipuolisen työkalupakin analysointiin ja kehittämiseen.

Juhon vahvuuksia ovat visuaalinen kommunikointi, asiakasymmärrys, konseptointi sekä kehittämistyöpajojen fasilitointi. Tällä hetkellä erityisenä kiinnostuksen kohteena on analytiikkaosaamisen jakaminen valtiolla yli virastorajojen (ns. Lainaa analyytikko -konseptin kehittäminen).

Sähköposti: juho.jyrkiainen@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 3252
Linkedin: Juho Jyrkiäinen LinkedInissä

Kimmo Järvinen.

Kimmo Järvinen

Kimmo Järvinen on tiedolla johtamisen asiantuntija. Hänen kiinnostuksen kohteitansa ovat tiedon käyttö päätöksenteossa, tiedon tuottaminen sekä tulosohjaus. Häneen kannattaa olla yhteydessä, kun haluat keskustella tiedon paremmasta hyödyntämisestä, valtion yhteisistä järjestelmistä saatavista tiedoista tai tulosohjaukseen ja valtion tulostieto -järjestelmään liittyvistä asioista.

Sähköposti: kimmo.jarvinen@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 2405
Twitter: @jarv_kim
Linkedin: Kimmo Järvinen LinkedInissä

 

Aleksi Kirjonen

Aleksi Kirjonen on ekonomisti, joka uskoo, että datan systemaattisen käytön vahvistaminen päätöksenteon eri vaiheissa lisää julkishallinnon ja julkisten palvelujen vaikuttavuutta.

Hänen kiinnostuksen kohteenaan on erityisesti toimenpide-, säädös- ja toimintaympäristömuutosten vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi. Hänen mielestään päätösten vaikuttavuuden arviointityö – niin strategisella kuin operatiivisella tasolla – on oleellinen osa tiedolla johtamisen kulttuuria.

Vapaa-ajallaan Aleksi soittaa saksofonia ja laulaa kuorossa. Hän onkin vakioesiintyjä työpaikan pikkujouluissa.

Sähköposti: aleksi.kirjonen@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 3264

Anne Melanen

Anne Melanen työskentelee Kuntatalouden tietopalvelu -projektin projektipäällikkönä. Hänen vastuullaan on kuntien taloustiedon saattaminen julkisesti käyttöön vuodesta 2021 alkaen. Annella on useamman vuoden kokemus myös valtion taloushallinnon raportointi- ja analysointitehtävistä.

Sähköposti: anne.melanen@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 2412
Twitter: @AMelanen
Linkedin: Anne Melanen LinkedInissä

Juho Savonen

Juho Savonen on data-analyytikko. Juho on kiinnostunut datasta ja koneoppimisesta. Datan gigatavujen kasvaessa hymy on herkässä, erityisesti Juholla. Häneen kannattaa olla yhteydessä, kun halutaan tietää mitä data sanoo.

Sähköposti: juho.savonen@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 2075

Anna Sirenius

Anna Sirenius työskentelee tiedolla johtamisen edistämisen ja etenkin raportoinnin kehittämisen parissa. Hän toimii myös sekä Valtiokonttorin johtoryhmän että Valtiokonttorin neuvottelukunnan sihteerinä. Taustaltaan Anna on taloushallinnon ammattilainen, jota kiinnostaa erityisesti talous- ja kustannustiedon käyttö päätöksenteon tukena.

Anna on kiinnostunut myös valtionhallinnon yhteiskuntavastuukysymyksistä sekä hallinnon ja esimerkiksi talousprosessien kehittämisestä yleisemminkin.

Sähköposti: anna.sirenius@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 2592
Twitter: @annaripannari
Linkedin: Anna Sirenius LinkedInissä

Ella Tarvainen

Ella Tarvainen on data-analyytikko ja hänen vahvuuksiaan ovat tiedon visualisointi ja BI-työkalut. Ella on kiinnostunut tekstianalytiikasta ja koneälystä, ja hän innostuu, kun pääsee hyödyntämään uusia menetelmiä datan analysoinnissa.

Sähköposti: ella.tarvainen@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 2087
Linkedin: Ella Tarvainen LinkedInissä

Tutustu tiedolla johtamisen palveluihin >

Kohderyhmä: Henkilöasiakkaat Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää