• Statsförvaltningen rapporterar på ett enhetligt sätt om ansvar

  Statskontoret rekommenderar att ministerier, ämbetsverk och inrättningar årligen utarbetar en ansvarsrapport. Rapporten kan utarbetas på förvaltningsområdes-, ämbetsverks- eller bokföringsenhetsnivå. Statsförvaltningens gemensamma referensram för rapporterna gör det möjligt att göra ett sammandrag och granska organisationernas rapporter med varandra.

  Ansvarsrapporterna ska publiceras senast i april följande år. De första ansvarsrapporterna som utarbetats enligt statsförvaltningens gemensamma referensram publicerades för 2021. Statskontoret publicerade ett sammandrag av rapporterna i oktober 2022.

  SAMMANFATTNING AV RAPPORTERNA FÖR 2021 (PDF)

  I ansvarsrapporten beskrivs hur organisationen främjar genomförandet av de 3–5 av Förenta nationernas (FN) mål för hållbar utveckling som organisationen identifierat i sin egen verksamhet. Varje organisation väljer själv vilka mål för hållbar utveckling den rapporterar om utifrån vilka mål den kan påverka mest genom sin kärnverksamhet.

  Databank för uppgifter om fotavtryck

  Statskontoret sammanställer tillsammans med koncernaktörerna en bedömning av statsförvaltningens koldioxidavtryck. Koldioxidavtrycket är en del av den databank som Statskontoret sammanställt och som kommer att publiceras på webbplatsen Granskaförvaltningen.fi.

 • Anvisningar om ansvarsrapportering inom statsförvaltningen

  Den gemensamma referensramen för statsförvaltningens ansvarsrapporter grundar sig på FN:s handlingsprogram Agenda 2030. I ansvarsrapporten granskar organisationerna sin egen verksamhet i ljuset av de mål för hållbar utveckling som fastställts i programmet. Det viktigaste är att i rapporten beskriva tillvägagångssätten och praxisen för att genomföra organisationens lagstadgade uppgifter.

  Genom att utnyttja rapporteringsramen informerar organisationerna inom statsförvaltningen det övriga samhället och intressentgrupperna om sitt ansvarsarbete. Samtidigt synliggör organisationerna också sitt eget arbete för de anställda i organisationen. Inom statsförvaltningen rapporteras både handavtryck och fotavtryck.

  Verksamhetens handavtryck: Kärnan i rapporten är de positiva effekter som organisationen genom sin egen verksamhet åstadkommit gällande målen för hållbar utveckling. Varje organisation identifierar de mål för hållbar utveckling som organisationen kan påverka mest genom sin verksamhet.

  Verksamhetens fotavtryck: De direkta effekterna av den egna verksamheten för verksamhetsmiljön beskriver organisationens fotavtryck.

  Analys: I rapporten är det också viktigt att berätta hur organisationen har uppnått och har för avsikt att uppnå sina egna mål. Av ansvarsrapporten bör framgå för läsaren hur organisationen utvecklar sin egen verksamhet med tanke på hållbar utveckling.

  Anvisningarna uppdateras vid behov, om detta informeras separat. Anvisningarna uppdaterades senast i juni 2021.

  LÄS ANVISNINGEN

  Finland har förbundit sig att genomföra handlingsprogrammet både i hemlandet och i internationellt samarbete. Därför utgör FN:s mål för hållbar utveckling en naturlig ram även för att rapportera om ansvar. Statskontorets anvisningar om ansvarsrapportering inom statsförvaltningen publicerades i september 2021. Den rapporteringsram som presenteras i anvisningarna har planerats i samarbete med flera aktörer inom statsförvaltningen

 • Aktuellt och evenemang

  Evenemang och workshoppar

  Statskontoret ordnar evenemang med anknytning till ansvarsrapporteringen. Alla representanter för ministerier, statens ämbetsverk och inrättningar har fritt tillträde till evenemangen. Under evenemangen får man höra korta anföranden också av sådana sakkunniga påverkare kring ansvar som arbetar utanför staten.

  Workshop: Rapporteringens kontinuitet & mätning – hur uppnås de valda målen?

  I den virtuella workshoppen ligger fokus på att säkerställa ansvarsrapporteringens kontinuitet och att mäta verksamheten. Det genomförs två workshoppar med samma innehåll hösten 2022:

   • tisdag 15.11 kl. 13–15
    • anmäl dig här senast 8.11
   • onsdag 30.11 kl. 10–12
    • anmäl dig här senast 23.11

  Målet med workshoppen är att hitta lösningar på hur ansvarsrapporten kan bli ett kontinuerligt verktyg för att främja organisationens ansvarsarbete. I de inledande anförandena och i smågruppsarbetet funderar man på hur man kan skapa kontinuitet i den första ansvarsrapporten och hur man hittar fungerande indikatorer för att beskriva hur verksamheten utvecklas.

  Workshoppen är till störst nytta för dem som har varit med och utarbetat organisationens ansvarsrapport för 2021 och även deltar i utarbetandet av rapporten för 2022.

  Workshop: Rapporteringens ABC – hur gör man en ansvarsrapport?

  I den virtuella workshoppen fördjupar man sig i grunderna för ansvarsrapporteringen. Det genomförs två workshoppar med samma innehåll hösten 2022:

  • onsdag 23.11 kl. 13–15
   • anmäl dig här senast 16.11
  • torsdag 8.12 kl. 13–15
   • anmäl dig här senast 1.12

  Workshoppen ger verktyg för att utarbeta organisationens första ansvarsrapport och grundläggande information för den som ska börja arbeta med ansvarsrapporten. Workshoppen är till störst nytta för dem som ännu inte är bekanta med ansvarsrapporteringen eller som behöver repetition och som ska vara med och utarbeta organisationens rapport för 2022.

  Välkommen!

 • Nyhetsbrev

  Nyhetsbrevet om statens ansvarsrapportering publiceras två till fyra gånger per år. I brevet hittar du aktuella nyheter om hur statsförvaltningens ansvarsrapportering utvecklas. I nyhetsbrevet publiceras också blogginlägg om ansvar och hållbar utveckling.

  Beställ nyhetsbrevet >

 • Kontaktuppgifter

  Hittade du inte den information som du sökte efter på sidan? Vill du tipsa oss om ett ämne som du skulle vilja ha en workshop om eller har du kanske andra tankar om ansvarsrapporteringen inom statsförvaltningen? Statskontorets ansvarsteam tar gärna emot förslag och tankar. Du når ansvarsteamet på adressen vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi.

   

  Netta Jakola

  Högskolepraktikant

  netta.jakola@valtiokonttori.fi
  +358 50 340 2148

   

   

  Katri Kanerva
  Katri Kanerva

  Ansvarsexpert

  katri.kanerva@valtiokonttori.fi
  0295 50 3364

   

   

  Viola Luokkala

  Högskolepraktikant

  viola.luokkala@valtiokonttori.fi
  0295 502145

   

   

  Henni Purtonen
  Henni Purtonen

  kommunikationsexpert

  henni.purtonen@valtiokonttori.fi
  0295502017

   

   

 • På kommande

  Svar på ofta ställde frågor publiceras inom kort

 • Ansvarskommunikation

  Det lönar sig att kommunicera om ansvar året runt och inkludera teman med anknytning till ansvar i organisationens övergripande kommunikation. Bekanta dig med Statskontorets tips om kommunikation kring ansvar och ta med de bästa tankarna i din organisations kommunikation. Vilken berättelse om ansvarsfullhet förmedlar din hemorganisation till medborgare, medier och andra samarbetspartner?

  TIPS FÖR KOMMUNIKATION KRING ANSVAR (på finska)

  Statskontoret informerar ansvarsnätverket om evenemang, workshoppar och andra aktuella frågor via nätverkets arbetsplattform Resurssmart ämbetsverk och per e-post. I sociala medier kommunicerar Statskontoret aktivast om ansvar på Twitter. Delta i diskussionen genom att använda hashtaggarna #vastuullisuusnäkyväksi och #ansvarighetsynliggjord.

 • Ansvarsnätverket

  I ansvarsnätverket samlas aktörer inom statsförvaltningen som är intresserade av ansvar och hållbar utveckling. Nätverket är en plats där deltagarna kan dela med sig av erfarenheter och god praxis och där ministerier, ämbetsverk och inrättningar får stöd för att främja temana ansvar och hållbar utveckling och för att rapportera om sitt ansvarsarbete.

  Ansvarsnätverkets arbetsplattform är en del av arbetsplattformen Resursklokt ämbetsverk, som tillhandahålls av Senatfastigheter. Statskontorets Kaiku-tjänster upprätthåller arbetsplattformen tillsammans med Senatfastigheter.

  Om du vill gå med i nätverket, skicka ett e-postmeddelande till oss på adressen vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi så bjuder vi in dig. Varmt välkommen!

 • Tidigare Ansvarsfullhet synliggjord-evenemang

  Publiceringstillfälle: Samarbete för att bygga upp en hållbar framtid

  Statskontoret publicerade en sammanfattning av statsförvaltningens ansvarsrapporter för 2021 den 5 oktober 2022. Nedan finns en video från publiceringstillfället.

  Webbinariet Ansvarighet synliggjord våren 2021

  Presentationsmaterial från webbinariet >

  Inspelning av Kick-off-evenemanget: FN:s mål för hållbar utveckling som referensram för rapporteringen

  Hur kommer man igång med ansvarsrapporteringen?

  Europarlamentariker Sirpa Pietikäinen höll ett öppningsanförande vid ett evenemang i november 2020. ”Ansvarsrapporteringen utvecklar och mäter det sociala och ekonomiska ansvaret och ansvaret för miljön. Med hjälp av rapporteringen förstår och visar organisationen vad den håller på med och vart den är på väg”, säger Pietikäinen.