Hoppa innehåll

Granskaförvaltningen.fi och gränssnittstjänster

 • Vad?

  Granskaförvaltningen.fi är Statskontorets tjänst som samlar kommunal och statlig information på en webbplats. Vi har velat presentera informationen med lätt tillgängliga och visuella vyer.

  Det finns information i tjänsten t.ex. om

  • statsekonomin och statlig personal
  • resultatmål och målutfall för statliga ämbetsverk
  • budgetar och ekonomiplaner för kommuner och samkommuner
  • information om kommunernas ekonomi, verksamhet och verksamhetsmiljö (tjänsten för uppföljning av kommunernas nyckeltal)
  • utfallsdata om kommunekonomin

  Vi kommer även att sammanställa ordlistor, information om den offentliga förvaltningens strukturer och analyser på basis av den.

  Vi utvecklar tjänsten och webbplatsens tillgänglighet förbättras kontinuerligt.

 • Vad gäller det?

  Granskaförvaltningen.fi är en offentlig tjänst som inte kräver inloggningsuppgifter.

 • Hur?

  Granskaförvaltningen.fi finns på adressen https://www.granskaförvaltningen.fi

  Förfrågningar och utvecklingsförslag kan skickas till adressen raportointipalvelut@valtiokonttori.fi.

 • Tidigare statens information publicerades i Netra-tjänsten

  Informationen om statens ekonomi, personal och effektivitet publicerades tidigare i Netra-tjänsten. Största delen av data i Netra har förts till Granskaförvaltningen.fi. Netra stängdes 23.3.2020.

  För användarna av Netra samt de personer som till sin e-post har abonnerat på rapporter från ledningens rapporteringstjänst är det fråga om en väsentlig ändring. En bulletin som publicerades 3.12.2019 på Statskontorets webbplats specificerar närmare vad som ändras eller inte ändras.

 • Vid verksamhets- och ekonomiplanering, resultatstyrning, budgetering och rapportering om väsentliga frågor upprättas dokument enligt föreskrifter och anvisningar från statsrådet, finansministeriet och Statskontoret.

  Ämbetsverks- och inrättningsspecifika dokument publiceras på en sida om dokument gällande planering och uppföljning på organisationernas egna webbplatser, dit det finns en direktlänk i tjänsten Granskaförvaltningen.fi.

  Föreskrift: Publicering av dokument gällande planering och uppföljning i tjänsten Granskaförvaltningen.fi >