Hoppa innehåll

Sökunderstöd.fi

  •  
  • Sökunderstöd.fi (Sokunderstod.fi) är en webbtjänst som samlar statsbidragsmyndighetens olika statsunderstödsansökningar på ett ställe. Den betjänar alla sökande av statsbidrag, det vill säga bland annat föreningar och stiftelser, kommuner och samkommuner, vetenskapliga inrättningar och forskningsorganisationer, högskolor, företag och privatpersoner.

    Statskontoret sörjer för utvecklingen och underhållet av webbtjänsten samt för användarstödet. Instruktioner för användning av tjänsten ska publiceras på denna webbplats.

    SOKUNDERSTOD.FI

  • Kontaktuppgifter – Statsunderstödstjänster

  • Observera

    Du kan skicka oss feedback och frågor om våra tjänster via e-post. Vänligen observera att det officiella anhängiggörandet av ett ärende är inte möjligt per e-mail. Skicka inte personlig eller annan känslig information.