"*" indicates required fields

1Basuppgifter
2Värde
3Upphandlingsmodeller
4Kostnader 1/2
5Kostnader 2/2
6Risker 1/2
7Risker 2/2
8Kalkyler 1/2
9Kalkyler 2/2
10Sammanfattning

Syötä hankinnan perustiedot

Se detaljerade instruktioner och exempel i den bruksanvisningen.

Läs verktygets dataskyddbeskrivningen.

I fältet Köparens kontaktuppgifter kan man ange antingen organisationens gemensamma e-postadress eller köparens egna e-postadress. När du klickar på Spara i verktyget, kommer du till fliken där du kan antingen kopiera eller skicka länken till den angivna e-postadressen. Länken behöver du för att återvända senare till verktygets onlineformulär. Via samma länk kan du återvända till samma onlineformulär och forstätta att fylla i den. Sammanfattningen som fås i slutet av verktyget skickas till den angivna e-postadressen.

Formulären i kostnadsvärderingsverktyget sparas i databasen i 30 dagar. Länken aktiveras på nytt och gäller återigen i 30 dagar efter att du har klickat på Spara en gång till.

Ostajan yhteystiedot