Statens handbok för ekonomi- och personalförvaltning:

Lagar och förordningar>
Föreskrifter och instruktioner >
Handbok för bokföringen >
Kontoplaner >
Frågor och svar >

Handbok om statens bokföring:

Statens bokföringshandbok fungerar som en allmän beskrivning av statens bokföring och en samling av praktiska bokföringsanvisningar. Handboken hjälper att förstå förordningarna och bestämmelserna gällande bokföringen och stöder det praktiska bokföringsarbetet i ämbetsverket och servicecentret.

Handbok om statens bokföring >