Vilka evenemang hör till evenemangsgarantin?

Till evenemangsgarantin hör öppna evenemang som ordnas för över 200 personer under tidsperioden 1.6. – 7.12.2021. Evenemangsarrangören ska uppfylla kriterierna för en professionell evenemangsarrangör.

Evenemanget kan vara till exempel konst- eller kulturfestival, konsert, utställning, idrottsevenemang, musikfestival, mässa eller annat motsvarande evenemang som inte ordnas regelbundet under hela året eller på serienivå.

Samhörande innehåll