Vem kan få statsborgen på ett bostadslån?

Statsborgen kan beviljas en privatperson som köper minst 50 procent av ett egnahemshus eller en bostad. Statsborgen kan även beviljas ett lån avsett för att bygga ett egnahemshus. Förutsättningen för beviljande av statsborgen är att bostaden blir låntagarens eller hans eller hennes familjs stadigvarande bostad.

Samhörande innehåll