Vem kan ansöka om evenemangsgaranti?

Evenemangsgarantin gäller publikevenemang som ordnas för minst 200 personer under tidsperioden 1.6.-7.12.2021. Garantin kan sökas av etablerad och professionell evenemangsarrangör. Evenemangsarrangören ska ha ett FO-nummer, permanent organisation och en omsättning för år 2019 på över 150 000 euro. En typisk etablerad evenemangsarrangör har anställda men kan även vara ensamföretagare. Till evenemangsgarantin hör till exempel konst- och kulturfestivaler, konserter och utställningar, idrottsevenemang, musikfestivaler, mässor samt motsvarande evenemang som inte ordnas regelbundet som en del av verksamheten för hela året.

Samhörande innehåll