Varför tar handläggningen av min ansökan längre tid än vad som angetts?

Handläggningstiden som anges på Statskontorets webbsida är den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningarna. Ansökningarna handläggs individuellt och  handläggningsprocesserna kan därför variera. Den faktiska handläggningstiden för en ansökan kan vara längre till exempel i samband vid tillämpningen av särskild bedömning vid handläggningen av ansökan t. ex när det gäller de svåranpassade, oflexibla kostnaderna. I de här fallen är handläggningstiden för ansökningarna uppskattningsvis en månad. Vid handläggningen av ansökan kan man också behöva be om tilläggsuppgifter, vilket kan förlänga handläggningstiden av ansökningen.

Samhörande innehåll