Varför används två olika siffror för omsättningens minskning, 30% och 10%?

Kostnadsstödet omfattar de branscher där de verksamma företagens omsättning under stödperioden är minst 10 procent mindre än jämförelseperiodens omsättning (förteckning på branscher >). Om företagets huvudsakliga verksamhetsområde inte har inkluderats i statsrådets förordning, kan företaget trots detta beviljas kostnadsstöd, om företaget uppger särskilt vägande, med coronapandemin förknippade skäl till att omsättningen minskat. För att ett företag, en förening eller en stiftelse ska kunna få kostnadsstöd ska förutsättningarna för beviljande av stöd uppfyllas. (Stödvillkor >). Till exempel ska företagets omsättning under stödperioden ha sjunkit med över 30 procent jämfört med jämförelseperioden.