Vad menas med en etablerad och professionell evenemangsarrangör?

Av en etablerad och professionell evenemangsarrangör förutsätts det att företaget har ett FO-nummer och momspliktig omsättning på över 150 000 eur för år 2019.

Utöver det ska företaget sysselsätta för minst ett manår när det gäller evenemangsverksamheten. Manår betyder arbetsmängd som motsvarar ett heltidsarbete för en person per år. Ett manår kan omfatta flera personers arbetsinsats. Evenemangsarrangören kan även vara ensamföretagare.

Vi förutsätter också att företaget har organiserat evenemang tidigare och kan ge exempel på det i sin ansökan om evenemangsgaranti.

Samhörande innehåll