Vad finns det för hinder för betalning av ersättning enligt evenemangsgarantin?

Ersättning enligt evenemangsgarantin beviljas inte i följande situationer:

  • Företaget är inte infört i förskottsuppbördsregistret.
  • Företaget har försummat sin redovisningsskyldighet för beskattningen.
  • Företaget har skatteskulder införda i skatteskuldsregistret.
  • Utsökningen kräver företaget på obetalade skatter.
  • Företagets huvudbransch är inom primärproduktion, fiskerinäring eller vattenbruksnäringen.
  • Företaget har försatts i konkurs eller det har ett ärende under beredning i domstolen gällande konkursförfarande.
  • Små- eller mikroföretag har varit i svårigheter innan coronapandemin (31.12.2019) och företaget är i samband med att stöd ska beviljas i företagssanering eller har fått undsättningsstöd eller omstruktureringsstöd. Medelstort eller stort förerag har varit i svårigheter innan coronapandemin (31.12.2019)

Samhörande innehåll