Vad betyder i villkoren för beviljande av stöd angivet manår?

Manår betyder den arbetsmängd som motsvarar ett heltidsarbete för en person för ett år. Ett manår kan även omfatta flera personers arbetsprestation.

Samhörande innehåll