Vad avses med köp av bostad?

Med köp av bostad avses det datum då köpebrevet för bostadsköpet undertecknas. Med köp av bostad avses inte det datum då äganderätten överförs: äganderätten kanske överförs på köparen senare, till exempel om återstoden av priset på bostaden betalas först i samband med att bostaden överlåts.

För egnahemsbyggare avses med köp av bostad byggstarten. Byggstarten anses infalla då gjutningen av grunden till byggnaden i fråga påbörjas eller när man har börjat anlägga de byggdelar som hänför sig till grunden. Tidpunkten påvisas till exempel genom ett utlåtande från kommunens byggnadsinspektör eller på något annat tillförlitligt sätt. Om man köper ett huspaket innebär köp av bostad det datum då man köpt huspaketet.

Samhörande innehåll