Vad är evenemangsgaranti?

Målet med evenemangsgarantin är att minska evenemangsarrangörernas ekonomiska risker. Evenemangsgarantin är en på förhand överenskommen betalningsförbindelse som ges till evenemangsarrangören för de kostnader som evenemangsarrangören angett. Om evenemanget ställs in eller omfattningen av den begränsas enligt lag eller myndighetsbestämmelse, betalas ersättning för uppstådda kostnader. Evenemangsarrangörerna ansöker om evenemangsgarantin från Statskontoret.

Samhörande innehåll