Till koncernen hör ett bolag som har varit i ekonomiska svårigheter 31.12.2019. Kan koncernen trots detta få ersättning för stängning?

Ersättning för stängning kan inte beviljas ifall hinder enligt § 6 gäller för något av koncernens bolag. Ersättning för stängning kan dock i vissa fall beviljas om till exempel ett bolag som hör till koncernen och som varit i ekonomiska svårigheter 31.12.2019 kan påvisa att hinder enligt lagen inte längre föreligger vid tidpunkten för bevilande av stödet.

Samhörande innehåll