Till koncernen hör bolag som har olika långa, av myndigheterna utfärdade, stängningsperioder. Hur bestäms i de här fallen stängningsperioden till mellanbokslutet?

Mellanbokslutets tidsperiod bestäms enligt vad som har varit den längsta förordnade stängningsperioden för varje enskilt bolag, det vill säga enligt tidigaste startdatum för stängningsperioden och senaste slutdatum för stängningsperioden. Om till exempel koncernens moderbolag har haft verksamhetsställen stängda under tidsperioden 9.3.-18.4.2021 och dotterbolaget under tidsperioden 9.3.-8.4.2021, görs mellanboksluet för alla till koncernen hörande bolag för tidsperioden 9.3.-18.4.2021.

Samhörande innehåll