Tas någon avgift ut för statsborgen?

För statsborgen tas en borgensavgift ut i samband med att lånet eller dess första rat lyfts. Avgiften är 2,5 procent av borgensbeloppet. Staten tar ut borgensavgiften genom banken.

Borgensavgift tas inte ut för BSP-räntestödslån.

Exempel på borgensavgift:

Bostadens anskaffningspris 100 000 €
Ägarbostadslån (85 % av bostadens pris) 85 000 €
Statsborgens belopp (högst 20 % av bostadslånet) 17 000 €
Borgensavgift (2,5 % av borgensbeloppet) 425 €

Samhörande innehåll