Ska kostnaderna i kostnadsstödsansökan anges enligt prestations- eller betalningsprincipen?

De ska anges enligt prestationsprincipen. Till exempel fakturor som hör till stödperioden och som fakturerats för hela året ska periodiseras och bara den andelen som hör till stödperioden ska anges i ansökningen.