Öppnade det krypterade e-postmeddelandet på mobiltelefonen och nu kan jag inte öppna den mera. Vad ska jag göra?

Den krypterade e-posttjänsten sparar en webbkaka på din webbläsare och med hjälp av den går det att med samma enhet och samma webbläsare att öppna meddelande på nytt. När du har öppnat meddelandet, logga ut dig från övre menybalken och tjänsten ger dig möjlighet att skapa ett lösenord. Med lösenordet kan man öppna meddelandet även från andra enheter. Om kakan inte finns kvar i webbläsaren, kan meddelande inte öppnas på nytt. Då kan du be om en kopia av beslutet från vår kundtjänst.