När betalas bostadssparpremien på 3 000 euro ut?

Bostadssparpremien gäller endast bostadsköp som genomförts medan undantagslagen (26.6.2009/483) gällde och byggande som påbörjats under lagens giltighetstid. Bostadssparpremien kan betalas för bostäder som köpts med tillfällig finansiering åren 2009–2011. När de nödvändiga BSP-besparingarna har gjorts, ska man så snart som möjligt amortera den tillfälliga finansieringen med depositionerna från BSP-kontot och med BSP-räntestödslånet. Insättningarna på BSP-kontot kan för detta ändamål lyftas från och med den första bankdagen efter den sista insättningen. Statskontoret betalar premien på bankens begäran, och banken förmedlar summan till kundens konto.

Samhörande innehåll