Kan nedgången i omsättningen konstateras på annat sätt än på basen av moms-redovisningar som gjorts till Skatteförvaltningen?

Enligt lagen om kostnadsstöd fastställs nedgången i omsättningen i första hand enligt moms-redovisningarna som gjorts till Skatteförvaltningen. Om företagets affärsverksamhet består helt eller delvis av något annat än momspliktig försäljning, anger företaget uppgiterna om försäljningen för stödperioden och jämförelseperioderna i ansökningen. Om företaget kan påvisa (till exempel från bokföringen) att den i lagen föreskrivna nedgången i omsättningen på över 30 % har skett på annat sätt än via Skatteförvaltningens register, kan Statskontoret även ta hänsyn till den typen av redogörelse vid beräkningen av kostnadsstödet.

Samhörande innehåll