Kan mellanbokslutet göras för stängningsperiodens hela kalendermånader? I bokföringen bokförs exempelvis periodiseringar per månad till kalendermånadens sista dag.

Företaget/koncernen ska uttryckligen göra mellanbokslutet för stängningsperioden, för att den i lagen ämnade förlusten för stängningsperioden ska kunna bestämmas. Därmed kan mellanbokslutet inte göras för hela kalendermånader.

Samhörande innehåll