Kan man skaffa en bostad eller inleda byggandet om BSP-insättningarna ännu inte är slutförda?

Du kan komma överens med banken om ett tillfälligt bostadslån, om du vill köpa en bostad innan villkoren för BSP-besparingar har uppfyllts. Villkoret är dock att du gjort depositioner på BSP-kontot under minst fyra kvartal.

Villkoren för den tillfälliga finansieringen avtalas med banken, och på lånet tillämpas inte villkoren för BSP-lån. Den tillfälliga finansieringen får inte vara lån av föräldrar eller släktingar, utan måste lånas från banken. I detta skede kan man inte heller använda egna medel.

Om du köper en bostad innan minst fyra depositioner gjorts, hävs BSP-avtalet. Detta innebär att man inte heller kan få BSP-förmånerna.

Samhörande innehåll