Kan man få evenemangsgaranti om det har bestämts att evenemanget ska flyttas på grund av lokala begränsningar?

Evenemangsgarantin gäller inte för evenemang som flyttas. Evenemanget anses dock som inställt ifall det flyttas till följande kalenderår 2022.

Samhörande innehåll