Kan jag få evenemangsgaranti om sommarens evenemang redan ställts in?

Evenemangsgaranti kan inte beviljas till ett evenemang som redan ställts in innan garantiansökningen lämnats in.

Samhörande innehåll