Kan jag få ersättning för stängning när verksamhetsstället har varit frivilligt stängt sedan januari?

I detta fall kan stöd tyvärr inte beviljas. Företaget behöver ha omsättning för februari 2021 som den stängda verksamhetens andel kan jämföras med. Den stängda andelen multipliceras med februari månads övriga kostnader och lönekostnader. Målet är att ersättningen motsvarar så långt som möjligt företagets aktuella situation. Därför ska företaget ange den stängda verksamhetens andel av företagets omsättning för jämförelseperioden (februari 2021).

Samhörande innehåll