Kan ett nytt företag ansöka om stöd?

De företag som är verksamma i de branscher som regleras i statsrådets förordning och som grundats 1.1.2019 eller senare kan beviljas stöd på basen av den genomsnittliga omsättningsförändringen för branschen.

Stöd enligt särskild bedömning är dock inte möjlig för nya företag eftersom förändringen av företagets omsättning inte kan påvisas.

Samhörande innehåll