Kan ett företag i en momsbefriad bransch få stöd?

Ja. Om affärsverksamheten helt eller delvis består av annan än momspliktig försäljning anges uppgifterna om försäljningen för pandemi- och normalperioden i ansökningen.

Samhörande innehåll