Kan ett enskilt företag ansöka om ersättning för stängning som gäller för medelstora och stora företag?

Ja, om företaget inte hör till någon koncern. Om företaget hör till en koncern, ansöks alltid ersättningen för stängning för medelstora och stora företag som koncern.

Samhörande innehåll