Kan ensamföretagare ansöka om evenemangsgaranti?

Ja. Ifall ensamföretagaren uppfyller villkoren för professionell evenemangsarrangör samt övriga kriterier för beviljande av stöd, kan även ensamföretagare beviljas evenemangsgaranti.

Samhörande innehåll