Kan en allmännyttig förening med en omsättning på under 150 000€ för 2019 få stöd för organiseringen av ett evenemang?

Allmännyttiga föreningar som hade momspliktig omsättning på under 150 000€ för år 2019 kan inte få evenemangsgaranti. De kan dock få understöd från undervisnings- och kulturiministeriet. Mera information om villkoren för understödet och ansökningstiderna finns på ministeriets webbsida: https://minedu.fi/sv/understod

Samhörande innehåll