Jag har kommit överens om ett tillfälligt bostadslån med banken. Finns det någon tidsgräns före vilken spararen måste ha satt in de återstående BSP-posterna och ändrat lånet till ett BSP-lån?

Om du skaffar en bostad med tillfällig finansiering måste du komma överens med banken om tidtabellen för att spara ihop de insättningsposter som saknas och när det tillfälliga lånet ska omvandlas till ett BSP-lån. Du måste fortsätta spara på BSP-kontot tills den egna sparandelen (minst åtta depositioner som motsvarar tio procent av bostadens köpepris) har uppnåtts. Det rekommenderas att det tar högst två år att spara in den egna sparandelen.

Den tillfälliga finansieringen ska ändras till ett BSP-lån inom tre månader från och med att kriterierna för att lyfta lånet uppfylls, dvs. när den egna sparandelen och kvartalen enligt kalendern uppfylls.

Samhörande innehåll