Jag arbetar som utstationerad arbetstagare i en Europaskola i Belgien. Är reseskyddet i kraft när jag reser till Finland under sommarlovet?

Reseskadeskyddet gäller även för separata utlandsresor utanför placeringslandet, även om de inte är tjänsteresor. Om ditt placeringsland är Belgien omfattas sommarlovsresor till Finland av skyddet. Eftersom Statskontoret har rätt att vid behov hänvisa personer som är i behov av icke-brådskande vård till en vårdplats som Statskontoret väljer, rekommenderar vi att du när du befinner dig i Finland i första hand uppsöker en offentlig vårdinrättning. Du kan också kontakta vårt servicenummer +358 295 50 3700 vardagar kl. 9–15.30.

Samhörande innehåll