Jag arbetar som lektor på en Europaskola. Utbildningsstyrelsen har skickat mig till en Europaskola i Belgien för flera år. Gäller reseskyddet mig?

Ja, reseskyddet gäller anställda som skickats utomlands från Finland. Om en så kallad tjänsteresa varar i mer än tre månader har den anställda även rätt till hälso- och sjukvård i placeringslandet.

Samhörande innehåll