I företagets bokföring bokförs till exempel månatliga periodiseringar alltid till månadens sista dag. Hur ska de här beaktas eller bokföras i mellanbokslutet för stängningsperioden?

Månatliga periodiseringar som görs i bokföringen, såsom periodiseringar av semesterlöner eller avskrivningar av anläggningstillgångar, kan fördelas per dag för stängningsperioden. Om till exempel företagets restaurangstängning gällde för perioden 9.3.-18.4.2021, kan semesterlöneperiodiseringar och avskrivningar av anläggningstillgångar bokföras enligt andelen 41/61 dagar.

Samhörande innehåll