Hur länge det tar att behandla en begäran om omprövning?

För närvarande (den 9 februari 2021) är behandlingstiden ungefär 6–8 veckor.