Hur inverkar det på ansökan att koncernens moderbolag är en allmännyttig förening?

Den ekonomiska verksamheten för en förening kan beaktas som föreningens omsättning, om föreningen även idkar annan verksamhet.

Samhörande innehåll