Hur ersätter evenemangsgarantin uppstådda kostnader för inställt evenemang?

Ersättning kan endast erhållas för på förhand angivna och uppstådda rimliga kostnader. Om evenemanget ställs in helt enligt lag eller myndighetsbestämmelse, ersätts 85 procent av kostnaderna.

Samhörande innehåll